Dette er inflammasjon

Inflammasjon, ofte også kalt betennelse, er en underliggende årsak til en rekke plager og sykdommer, og er en trussel mot god helse. Mange kroniske lidelser starter med en inflammasjon.

Les mer...

Ketose

Mange som slanker seg er opptatt av å være i ketose. Men hva er ketose?

Les mer...