Nytt styre i Kostreform

På ekstraordinært landsmøte i november ble det valgt nytt styre

Gunn-Karin Sakariassen - Leder

Gunn-Karin er ernæringsterapeut og forfatter. Hun har vært medlem i Kostreform siden oppstarten i 2007. Gunn-Karin er meget opptatt av å formidle budskapet om viktigheten av kostens rolle i tilfriskningen av sykdommer. Det å informere helsemyndigheter, og befolkningen om dette er en hjertesak for henne.

Geir Torgersen - Nestleder

Geir Torgersen, har bred erfaring som leder i det private næringsliv. Har jobbet mye med strategi og som konfliktmekler. Har de siste årene sittet i styret i Kostreform som nestleder. Har ansvar for datateknisk drift og markedsføring i Kostreform. Har erfart betydningen riktig kosthold har for helse ved at han har spist seg frisk fra blant annet diabetes 2 og høyt blodtrykk.

Anita Langgaard - Styremedlem

Anita Langgaard, mental trener, nettverksbygger og instruktør i funksjonell pust. Funksjonell pust fokuserer bl.a. på mental helse samt optimalisering av fordøyelsen og andre metabolske prosesser. Bakgrunn innenfor kommunikasjon og samfunnsutvikling. Brenner for kunnskapsformidling innenfor linken mellom et næringsfattig kosthold, stress og miljøgifter, og deres påvirkning i utviklingen av kronisk inflammatoriske lidelser. Drives av å engasjere og inspirere mennesker til bedre helse.

Heidi Stange Noraberg - Styremedlem

Heidi Stange Noraberg driver FunkMedMat og jobber bla. med barn med utfordringer innen autisme og ADHD, samt personer med andre auto-immune og kroniske helseplager. Hun har en master innen næringsmiddel- og matteknologi fra NMBU, samt omfattende utdanning innen coaching og endringsarbeid. Hun var leder for Østlandsavd. til Mat og Adferd i perioden 2014-2016. Hennes drivkraft er å hjelpe folk til å avdekke og gjøre noe med de underliggende årsakene til helseutfordringene, og der blant annet mat som medisin har en viktig plass.

Erik Bedsvaag - Styremedlem

Erik Johannes Bedsvaag er 61 år og kommer opprinnelig fra Namsos.
Han har vært gift med Hilde i over 40 år, og de har sammen 2 døtre og 5 barnebarn.
De har bodd i Afrika i 14 år, og har også tidligere vært pastorer i Østfoldkirken i 18 år.
Erik er utdannet Helsefagarbeider og Vernepleier, og tar videreutdannelse i spesialpedagogikk.
Erik har skrevet 3 bøker.
Han er opptatt av fysisk og psykisk helse, og snakker ofte om mentale helse i sine foredrag.

© Kostreform. Alle rettigheter reservert