Dette er Kostreform

Siden 2007 har vi jobbet for å bedre folkehelsen i Norge

Vi er 1.500 medlemmer 

Foreningen Kostreform er ansvarlig utgiver for disse nettsidene. Øverst på forsiden finner du en oversikt over nye saker. For å lese dem og se videoene, må du være medlem av Kostreform.

Foreningen er en ideell og uavhengig, helsepolitisk organisasjon med formål å gjøre befolkningen friskere. 

Kostreform er basert på individuelt medlemskap og har medlemmer over hele landet. Foreningen er ikke kommersiell og kun finan­siert ved medlemskontingent.  Mestparten av arbeidet i regi av Kostreform gjøres på dugnad.

Medlemmenes enga­sjement er i hovedsak drevet av overbevisende forbedringer av egen helse etter omlegging til et karbohydrat-redusert, fettrikt kosthold av naturlig og ren mat. Dette er erfaringer som underbygges av nyere forskning. Kun leder og web-ansvarlig er noe honorert i deltidsstilliger. 

Om nettsiden Kostreform.no
Nettsiden Kostreform.no er en digital kilde til kunnskap og informasjon om mat som medisin. Innholdet skal være relevant, nyttig og verdifullt med tanke på leserens mulighet for bedring av egen helse. Sakene består blant annet av videoopptak av foredrag presentert av dyktige fagpersoner innen ernæring, medisin og biologi. Noen ganger vil vi også publisere historier fra personer som har spist seg friske med endret kosthold og ny livsstil. På siden her vil vi fortløpende publisere nye saker. Innholdet på sidene utgjør et stadig voksende bibliotek av fagkunnskap om kosthold og hva det kan gjøre for den enkeltes helse.

Hovedinnholdet blir kun tilgjengelig for Kostreforms medlemmer. For å ha tilgang må man først bli medlem. Da kan man logge seg inn og ha tilgang til alt som er publisert helt fra starten av. 

Medlemskap:
Medlemskap i Kostreform gir deg tilgang til alt innhold på Kostreform.no. En unik kilde av kunnskap og inspirasjon som hjelper deg å påvirke din egen helse. Du får lærerike video-foredrag fra ledende fagfolk, tilgang til helseguider og andre nyttige ressurser.
KLIKK HER OG BLI MEDLEM!

Ansvarlig redaktør: Kostreform.no
gt@kostreform.no


Copyright © Kostreform - Alle rettigheter reservert