Opptak fra

Per Bjønnes Kristiansens 

begravelse

En stor takk til Truls Isaksen fra Tunsberg medisinske samt
Terje Toftenes for at dere stilte med utstyr og deres velvilje og kompetanse til å gjennomføre opptaket.