Myndighetenes kostholdsråd
gjør folk uføre!


-Fordi helsemyndighetene gir gale kostholdsråd til befolkningen, utvikler nordmenn  livsstilssykdommer som blir kroniske, gjør folk uføre eller i enkelte tilfeller styrer dem mot en tidlig død, mener lege Erik Hexeberg.

Tekst: Berit Kvifte     Foto: Pixabay

Det som driver epidemien av overvekt, fedme, diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, kreft, autoimmune sykdommer, irritabel tarmsyndrom, fibromyalgi, og kanskje også psykisk sykdom og ME, er regjeringens anbefalinger om et høyt inntak av karbohydrater og lite fett, hevder Erik Hexeberg.

Til Kostreform sier legen; -  Som privatpraktiserende lege møter jeg så å si daglig pasienter som enten er blitt uføretrygdet eller er på vei til å bli det. Antall unge uføre har doblet seg siden 2013 og kostnadene forbundet med dette har økt med 40 milliarder kroner.  Den regningen sendes til skattebetalere som får til tross for at det er myndighetene som er den skyldige fordi de befolkningen råd som gjør dem syke.  Hexeberg peker særlig på kostholdsrådene som blir gitt til pasienter med diabetes type 2. I en årrekke har helsemyndighetene anbefalt diabetikere å begrense inntaket av fett og øke inntaket av stivelsesrike matvarer.

Sikker oppskrift på tidlig død

-Å anbefale et høyt inntak av stivelse til pasienter med diabetes 2, gir et unødig høyt blodsukkernivå som straffer seg både på kort og lang sikt, og som kan gi pasientene en økning av risiko for å utvikle diabetiske senkomplikasjoner som retinopati, nefropati og aterosklerotisk hjerte- og karsykdom. Når det vitterlig er høyt blodsukker som er forbundet med komplikasjoner, hvorfor skal det da anbefales diabetikere å spise 60 prosent av energien som sukker? Det er jo den sikreste oppskriften på å påføre diabetikere et høyere blodsukker som vil føre til både komplikasjoner og en for tidlig død!

Overvekt og fedme

Hexeberg snakker engasjert om myndighetenes anbefalinger som norske leger er opplært til å følge og gi videre til sine pasienter. Det er på høy tid at legene utviser selvstendig behandlingsansvar for sine pasienter og gir råd som gjør dem friske og ikke syke / sykere.

-I prinsippet kan ikke en lege lene seg på (u)ansvarlige myndigheter når denne burde ha visst at den behandlingen han/hun anbefaler, kan påføre pasientene ytterligere sykdom og lidelse.  Et annet eksempel det er overvekt og fedme der ny forskning viser at et høyt inntak av karbohydrater fører til at kroppen omdanner karbohydrater til fett. Denne prosessen er tett knyttet til utvikling av insulinresistens, metabolsk syndrom og en rekke andre sykdommer.

-Til tross for viten, forskning og erfaringsbasert kunnskap, har den norske regjering som mål å øke inntaket av grove kornprodukter med 20 prosent fra 2017 – 2021. De vil på ramme alvor at folk skal spise seg både sykere og mer overvektige. Hvor er logikken i dette, spør Hexeberg og peker på den tredje risikoen ved å øke forbruket av grove kornprodukter i kosten; gluten.

Befolkningen har lydig fulgt myndighetenes råd og er derfor blitt påført sykdom.

Cøliaki

Lege Erik Hexeberg er forundret over at det synes som at tredobling i forekomst av cøliaki siden 2000, ikke ser ut til å bekymre regjeringen.

-Gluten er en nødvendig forutsetning for å utvikle cøliaki. Men, forekomsten av cøliaki er også koblet til forekomst av flere autoimmune sykdommer. Gluten er dessuten også satt i sammenheng med psykisk sykdom – og hva er økende hos unge? Jo, psykiske lidelser som meget godt kan være relatert til dårlige matvaner og som våre myndigheter ikke ofrer hverken tid eller tanke på.

Dogmer for fall

Dogmet om at vi kunne unngå livsstilssykdommer hvis befolkningen spiste mindre fett og mer stivelsesrike matvarer, var kanskje fornuftig da margariner var fulle av transfett som forårsaket hjerteinfarkt og kreft.

-Etter innført begrensning av transfett i 2014 står dette dogmet for fall, sier Hexeberg og henviser til kronikken han skrev i Dagbladet allerede i 2014.

Konsekvens av kronisk sykdom

Hexeberg viser også til da Dagsnytt 18 tok opp ulike tiltak for å motvirke økningen av unge uføre. 

- Debatten fulgte kjente linjer: Arbeiderpartiets løsning var å få unge uføretrygdede ut i arbeid. Høyre mener at løsningen ligger i å redusere ytelsene til unge og på den måten «avvikle en passiviserende trygd» som blir kalt et «rullebånd ut av arbeidslivet». Ingen av politikerne forholder seg til at uføretrygd faktisk er en følge av kronisk sykdom -  og dessverre veldig ofte som en konsekvens av gale kostholdsholdsråd.  Årsaken til det økende antallet uføretrygdede, viser etter min mening at vi har en total svikt i helsevesenet. Vi må få bort de politiske fordommene. Det er på høy tid å la Hippokrates ikke bare være forbeholdt festtalene: La din mat være din medisin og din medisin være din mat.   Det er der løsningen ligger. Enkelt og greit! sier lege Erik Hexeberg.

© Kostreform. Alle rettigheter reservert