Rekordsalg av "sukkerbok"!


Boken  "Sukkeravhengig? Bli frisk uten sukker!" toppet listene allerede på forhåndssalget. To måneder senere er snart andre opplag utsolgt! - Jeg er glad for at så mange vil vite hva sukkeravhengighet er og hva den gjør med oss, sier forfatter Bente Josefsen, til Kostreform.

Tekst:   Berit Kvifte      Foto: Bente Josefsen/Pixabay

-Tanken og ambisjonen min med boken, er å berøre den enkelte som trenger denne kunnskapen, men også å skape debatt. Det er dessverre mange med sukkeravhengighet som blir misforstått, feilbehandlet, latterliggjort og mistrodd, sier Bente Josefsen til Kostreform.

Gateway Drug 

Sukkeravhengighet er ikke er en godkjent diagnose i Norge, men er like fullt en fysisk sykdom som sitter i hjernens belønningssenter på lik linje med andre typer avhengighet.  Faktum er at 75 % av oss predisponert med en overfølsomhet for sukker, og 25 % utvikler en avhengighet til sukker. Forskere hevder at sukkeravhengighet ligger til grunn for all annen avhengighet og kalles derfor for det «gateway drug».

Sukker i 80 prosent av maten vår!

-Få er klar over at det over tid har sneket seg inn sukker i 80 prosent av matvarene våre og hva dette gjør med helsen vår. Etter at pandemien festet tak og sendte nordmenn i karantene, isolasjon og lockdown, har mange trøstet og belønnet seg selv med søtsaker mer eller mindre daglig. Dette har for mange ført til at de har mistet kontrollen over inntaket og ført til at de er blitt hekta på søtt, sier Bente Josefsen.  

-Noen utvikler diabetes type 2 og andre livsstilssykdommer som en konsekvens av for mye sukker, mens andre får føle det psykiske ubehaget i form av depresjon, nedstemthet, angst, søvnvansker, hukommelse – og konsentrasjonsproblemer.

Søtt er søtt!

Så det er fastslått en gang for alle: Sukkererstatninger hjelper ikke en døyt på sukkeravhengighet, men vedlikeholder problemet. -Alt som smaker søtt – til og med honning – er triggere du ikke skal utsette deg for om du er avhengig. Det sies at «sunne sukkererstatninger «demper søtsuget», men for de som er blitt hekta på sukker, så demper ikke disse produktene noe i det hele tatt. Tvert imot vedlikeholder sukkererstatninger problemet til den med sukkeravhengighet. Det hjelper lite å gå fra sprit til øl hvis du er avhengig av alkohol. Like lite hjelper det å gå fra sukker til Sukrin, sier forfatteren

Være her og nå

 – Det kan kanskje høres skremmende ut å aldri mer spise et kakestykke. Derfor anbefaler vi å ikke tenke lenger enn dagen i dag, men være her og nå.  Still deg spørsmålet om du villig til bare i dag å ikke spise søtt. Neste dag stiller du det samme spørsmål og deretter dag etter dag inntil du er i mål, forklarer Bente som har holdt kurs i sukkeravhengighet for bortimot 1000 klienter.  For de som velger å ta et oppgjør med sukkeavhengighet, må målet være en varig endring på lik linke med alkohol-avhengighet. 

FUS-metoden virker!                                                                                                   

 FUS-metoden (Frisk uten sukker) virker. Det viser statistikken som er gjort over de siste årene. 50 prosent greier seg veldig fint, ¼ del trenger noen runder ekstra på å komme seg rundt og ca ¼ dropper ut.  

-Med boken som et supplement til de ulike FUS-kursene vi holder, vil vi nå ut til mange flere. Boken egner seg for de som kjenner på sukkeravhengigheten daglig og som ikke forstår hvorfor de ikke greier å kontrollere inntaket av sukker. Like nyttig verktøy er boken for alle de som har kjempet og sloss med seg selv og prøvd ulike kurer og dietter som gir en kortvarig løsning.  For hver gang de mislykkes, vokser avhengigheten seg større for da kommer trøsten inn, sier Bente. Hun vet. Hun har selv sukkeravhengighet som hun lever i tilfriskning fra og har således førstehåndskunnskap om dette fra a til å.

En faktareise!   

Boken tar med leseren på en fakta-reise om avhengighet, holdninger, forebygging, adferdsmønstre og mentale verktøy, hva du kan forvente av et liv uten og viser hvordan du kommer ut av avhengigheten og blir der.

Boken gir leserne en forståelse av mekanismene bak sukkeravhengighet, hva den gjør med oss og hvilke konsekvenser den kan få. Og like viktig; hva du kan forvente av et liv uten sukker! I tillegg er det 40 sukker- og glutenfrie oppskrifter alle kan ha glede av.

Søndag 25.4 kommer Frisk uten sukker med et helt nytt tilbud med en meget gunstig lanseringspris. Vil du ha mer info sjekk ut www.friskutensukker.no, Facebook: Frisk uten sukker eller Instagram: friskutensukker

© Kostreform. Alle rettigheter reservert