Magesyre – for mye eller for lite ?


Halsbrann, hikking, raping og følelsen av å "hilse på maten" lenge etter at du har spist, tar vi gjerne som et tegn på for mye magesyre.  Men, det kan være helt motsatt.  Du kan ha for lite!

Tekst:  Berit Kvifte   Foto: Pixabay

Syrenøytraliserende medisiner er blant de mest solgte i Norge, men dessverre er bruken av disse ofte helt feilslått. Vi har ikke for mye magesyre, men for lite, hevder ernæringsterapeut, Jens Veiersted.

Et besøk på gamlehjem for 60 år siden, hadde avdekket at flesteparten av beboerne fikk tilskudd av magesyre for å få bedre fordøyelse. Paradoksalt er flere av symptomene på for lite og for mye magesyre veldig like, men snakker du med en riktig gammel lege om fordøyelsesplager, vil han ganske sikkert snakke varmt om ting som fremmer magesyren framfor å undertrykke den.

«Syrenøytraliserende medisiner er blant de mest solgte i Norge, men dessverre er bruken av disse ofte helt feilslått. Vi har ikke for mye magesyre, men for lite» 

Jens Veiersted brukte flere år på å navigere seg i problematikken, hypoclorida (for lite magesyre) før han var sikker i sin sak.

‒ Høsten 2001 begynte jeg å anbefale mine pasienter som slet med halsbrann, reflux og ubehag i mellomgulvet etter måltider om å ta tilskudd av magesyre. I årenes løp har ca 2000 av pasientene mine gjort omvendt av det man er opplært til å tro er korrekt behandling av magesyreproblematikk. To av disse kom tilbake og sa det var bomskudd. Resterende har tydeligvis hatt god effekt av å ta magesyretilskudd. Det morsomme er at halsbrann forsvinner etter et par dager og kommer aldri tilbake, forteller Veiersted.

‒ Når du stanser produksjonen av magesyre med syrenøytraliserende, såkalte protonpumpehemmere, så stanser du også nedbrytningen av maten.  Ingen eller lite magesyre gjør at ufordøyd mat sendes videre til tarmen. Det liker den ikke og det er heller selvsagt ikke bra i det store og hele.


Livsstils-årsaker

Jens Veiersted peker på to typiske trekk ved livsstilen vår som nedsetter magesyreproduksjonen og som samtidig gir samme symptomer som om du skulle ha altfor mye magesyre.

‒ Stress og karbohydratrikt kosthold er to ting som reduserer magesyre-produksjonen. Stress er fra vår evolusjonshistorie resultatet av en situasjon der du enten skal flykte eller bekjempe en fare. Gjennom millioner av år har vi utviklet et forsvarssystem i kroppen som gjør oss i stand til å takle og overleve kritiske situasjoner. Problemet vårt i dag er at de kritiske situasjonene vi opplever – ikke fører til noen flukt eller annen fysisk aktivitet.   «Krisene» oppleves i stressa situasjoner når vi sitter helt i ro i bilkø eller på jobben der kravene er store. Dette er altså en helt annen situasjon enn den som ville vært naturlig å relatere til mobilisering forut for en fare. En av reaksjonene på stress, er at fordøyelsen under stress og press slås av. Magesyreproduksjonen reduseres til et minimum og magen slår seg vrang. Mange kjenner symptomer som halsbrann, men det skyldes at man ikke produserer magesyre. Altså helt motsatt av hva vi tenker og tror, sier ernæringsterapeuten og tar for seg insulin og karbohydrater som en årsak.

Veiersted forklarer at gjennom en litt komplisert mekanisme så er insulin med på å hemme magesyreproduksjonen.

‒ Hvis du har et litt høyt insulinnivå, vil du ha problemer med å produsere nok magesyre. Er det logisk da? Jo, fordi høyt insulin har du etter at maten er absorbert. Da har du ikke bruk for magesyre. Når insulinet kommer opp på et visst nivå, så skrur det av magesyreproduksjonen. Høyt inntak av karbohydrater er med på å forkludre produksjonen av magesyre.

‒ En tredje ting som veldig få tenker over er vann. Vi drikker for lite vann, det er de fleste enige om. Det man ikke er helt enige om, er når man skal drikke vann. Ikke gjør det til maten, er mitt råd. Vann har en pH på ca 7 mens magesyren ligger på ca 1,5 – 3. Dersom ikke magesyreproduksjonen er på topp, vil hvert glass du drikker tynne ut magesyren og gjøre fordøyelsen ufullstendig. For 50-60 år siden var man klar over dette og drakk ikke vann til maten. Har du en forelder/besteforelder på 80 år, spør om det var vanlig å drikke vann til maten da hun/han var ung. Svaret er nei.

Magesyretilskudd på apoteket

Plages du av sure oppstøt, sviing i mellomgulvet og reflux, tenk deg om to ganger før du griper til syrenøytraliserende medikamenter eller annet som nedsetter magesyreproduksjonen. Gjør motsatt!

Alle stresser mer eller mindre, vi spiser karbohydrater i større eller mindre grad og mange av oss drikker «i det minste» vann til maten for å få i oss noe væske utenom koffeinholdig drikke. Disse tre momentene nedsetter eller skrur av fordøyelsen og magesyreproduksjonen. Så kommer symptomene som til forveksling utarter seg som om vi skulle ha altfor mye. Mitt råd er å kjøpe magesyretilskudd på apoteket. Det er reseptfritt og virker momentant. Som sagt kan jeg ikke garantere at det er slik, men når kun to av 2000 sa det ikke fungerte, så er man nok på riktig spor!

© Kostreform. Alle rettigheter reservert