Mange lidelser starter med ofte med inflammasjon. Inflammasjon (også kalt betennelse) er en beskyttelsesreaksjon, men problemer kan oppstå hvis inflammasjonen blir langvarig eller kronisk.

Les hele saken her.