Mange lidelser starter med ofte med inflammasjon. Inflammasjon (også kalt betennelse) er en beskyttelsesreaksjon, men problemer kan oppstå hvis inflammasjonen blir langvarig eller kronisk. Noen matvarer er med på å fremme inflammasjon, men andre virker dempende. 

Les hele saken her.