Hva kan du gjøre selv?
Kommer et skifte snart?
Videoforedrag med Anders Krokfoss fra Nordisk Ernæringskonferanse 2021.

Se hele foredraget her.