Vi kan dele avhengighet inn i to ulike kategorier, inntaksrelatert avhengighet og prosessrelatert avhengighet. Dette kalles for ulike «utløp» eller «uttrykk» for avhengighet.

Les hele saken her…