Følg med hvordan døgnrytmens påvirkning endrer seg gjennom døgnet.

Hele saken finner du her…