Stig Bruset er fastlege i Lier og har bygget opp et unikt fastlegesenter der han fokuserer på helhetlig behandling.   

Vi har utfordret ham på å fortelle hvilke verktøy fastlegen har å hjelpe sine pasienter med som er bekymret for immunforsvaret i en tid med pandemi og usikkerhet.  

Kostreforms medlemmer kan se hele foredraget her.