5. november inviterte Kostreform i Trondheim til en dag med fokus på gode valg du kan gjøre for å styrke og bedre din helse.

I løpet av 3 timer var kunnskapsrike foredragsholdere invitert til å dele sine erfaringer rundt gode matvalg, tarmhelse og fedme og ikke minst ny viten rundt kolesterol.

Responsen var stor selv om det var mer enn 20 stk som gjerne ville ha deltatt  fysisk, men som på grunn av andre oppgaver eller arrangement de skulle delta på, måtte avstå fra å delta. Responsen var imidlertid veldig positiv og tilbakemeldingen som «Bra initiativ» og «Endelig får vi påfyll av spennende kunnskap innen helse» og at det bare var å invitere senere seminarer og at de ville komme. Det ble etterspurt en halvårsplan, slik at det var enklere å planlegge deltagelse på arrangementene.

Første foredragsholder var fysioterapeut og kostholdsveileder Andreas Dønåsen over temaet:

Hvordan gjøre gode matvalg.

Imponerende foredrag fra en kunnskapsrik fagperson og 1 time med foredrag kunne selvsagt vært det dobbelte for her var det mange spørsmål.

Neste innlegg var ved Eva Fjelstad, med tema:

Hvordan fremmedstoffer vi inntar i hverdagen kan påføre oss dårlig tarmhelse og fedme.

Knallbra foredrag og kommentarene var at dette må vi få vite enda mer om, Det var rett og slett sjokkerende hvilke farlige fremmedstoffer vi omgir oss med daglig og som kan påføre oss ubotelig skade på sikt. Her var mye ukjent kunnskap.

Det var korte pauser mellom foredragene og påfyll av økologisk kaffe/te og litt fermenterte smakebiter.

Siste og tredje foredraget var ved Dr. i ernæring ved UiB, Vivian Veum, som oppdaterte oss på temaet:

Kolesterol-gammel forskning utfordres.

Spennende og svært informativt med kunnskapen som kom frem vedrørende kolesterol og statinbruk.

De to sistnevnte innlegg var på streaming med mulighet for spørsmål både underveis og i etterkant av hvert innlegg.

Tilbakemelding fra deltakerne var helt og fullt bare positive og at de ønsket mer av den typen foredrag. Oppkobling via streaming viste seg å kunne dekke enda flere deltakere og at mange kunne sitte hvor som helst uten å reise i flere timer for å få med seg denne kunnskapen/seminaret.

Siste deltaker meldte seg 10 min før oppstart fra Vestlandet og ble påkoblet til oppstart.

Utsnitt av tilbakemelding som kom i etterkant var som følgende;

1.Tusen takk for en fin dag!

2. Foredragene i dag var enestående, alle tre!

3. Sitter med en god følelse av å være ivaretatt og opplyst av dere i Kostreform.

4. Med disse foredragene vet jeg hva jeg kan gjøre selv, og det betyr så mye for meg.

5. Jeg gleder meg til 2023.

6. Flotte tilbakemeldinger fra de som var fysisk tilstede.

7. Flere helsehistorier kom frem med gode tilbakemeldinger om at Kostreform var et fora de ønsket å engasjere seg i.

Streaming ble utprøvd for første gang for Kostreform Trøndelag, og fungerte svært godt.

Det var påmeldt 22 for streaming og det var 13 fysisk tilstede.( i tillegg til de 20 stk som ikke fikk til å delta).

Takk til Rørosmeieriet for sponsing av sine fantastiske produkter og takk også til Helsemagasinet som oversendte 2 Helsemagasinutgaver til utdeling – utgaver relatert til temaene på seminaret.