Inflammasjon er en underliggende årsak til en rekke plager og sykdommer, og er en stor trussel mot god helse. Mange kroniske lidelser starter med en inflammasjon.

Les hele artikkelen her.