I juni vedtok landsstyret at Kostreform skal fornye hjemmesidene sine. I den forbindelsen ble det også bestemt at vi må lage ny logo.

Eksisterende logo har vart i mange år og selv om den var innarbeidet som et kjent symbol på foreningen begynte den å «dra litt på årene». Landsstyret besluttet derfor å starte opp prosessen med et mål om å være ferdig til 1. september. Å utarbeide ny logo er en omstendelig prosess. Spesielt for en virksomhet som har eksistert i mange år. Det er alltid også knyttet følelser til slike symboler. Og det er ikke minst forskjellige meninger. Derfor startet landsstyret prosessen med å samle seg om en skriftlig plattform for hva og hvem Kostreform er. Styret samlet seg bak en skriftlig beskrivelse av vår identitet, som så ble vår input til designeren.. Identiteten vi kom fram til var følgende:

Vital • Frisk • Levende • Frodig • Inspirerende • Energisk • Positiv Robust • Stødig • Seriøs • Troverdig • Solid • Til å stole på

Den nederste linja var myntet på vårt faglige grunnlag som er tuftet på god, evidensbasert vitenskap, at Kostreform er forankret i seriøs forskning. Våre faglige råd er til å stole på. I tillegg lå naturligvis våre konkrete kostanbefalinger til grunn.

I samme forbindelse landet styret på et nytt slagord eller kundeløfte om du vil:

Kostreform
Din kilde til bedre helse

Etter en lengre prosess og noen forskjellige varianter landet landsstyret enstemmig på denne logoen. Den er en del av en helhetlig visuell profil med egen fargepalett. Dette vil innarbeides etter hvert som vi lager nytt materiell. Derfor kan det også gå litt tid før Facebooksiden blir oppdatert.

Det er normalt å bli overrasket over nye logoer. Slik blir det sikkert også for dere. Men etter litt tid synker den inn og som regel blir man mer og mer fortrolig med den. Noen ganger også litt glad i den. La oss håpe det blir slik for dere eksisterende medlemmer. Og ikke minst for alle de nye medlemmene vi skal rekruttere i tiden som kommer.