Både medlemmene og styrene i Kostreform og pasientforeningen Mat & atferd har sett at vi har mange felles interesser, at arrangement hos den ene like gjerne kunne vært arrangert av den andre. Så hvorfor to foreninger? En felles forening gir større samfunnspolitisk gjennomslagskraft.

Etter flere måneders dialog mellom begge foreningene ble det besluttet å jobbe for en sammenslåing.
23. april vedtok Mat & atferds årsmøte sammenslåingen og 21. mai gjorde Kostreform det samme på sitt årsmøte.

Det er nå nedsatt en prosjektgruppe som skal jobbe med å koordinere navn, vedtekter, fagråd, strategi, budsjett osv. Prosjektgruppen skal finne hvordan alle medlemmer i den sammenslåtte foreningen skal ivaretas på en god måte. Og viktigst er at prosjektgruppen skal utforme planene for hvordan vi skal bli en enda mer slagkraftig organisasjon som kan ha større påvirkning en vi har klart hver for oss.
Prosjektgruppens arbeid vil bli presentert på et møte i september i år.