Endring av livsstil kan gi bedre prognoser! Det kommer stadig ny forskning som viser hva en kreftpasient kan gjøre med kosthold og livsstil for å bedre sine prognoser.

Her på Kostreform.no har vi samlet fem svært interessante innslag om dette. Noen er om fantastiske suksess-historier fra personer som har lykkes med slike egne grep. Andre er råd om hva man rent konkret kan gjøre. Du får også tilgang til en «handlingsplan» som du kan laste ned som en pdf. I tillegg er det flere henvisninger til mye nyttig litteratur om dette temaet. For å se alt trenger du medlemskap i Kostreform. Men da får du samtidig også tilgang til masse nyttig kunnskap til omlegging av livsstil og kunne lykkes med det i det lange løp.

Her finner du innslagene:

• Kreft – Ja, du kan gjøre noe selv! Intervju med tre kreftrammede
Kreft – kan man gjøre noe selv? Kort presentasjon ved lege Øyvind Torp
• Nytt om kreft og kreftbehandling! V/ Terje Toftenes og Øyvind Torp
Selvforsvar mot kreft. V/ Lege Øyvind Torp
Spiste seg kreftfri V/ Filmmannen Terje Toftenehttps://www.kostreform.no/medlem/