NORDISK ERNÆRINGSKONFERANSE – 2021
Hvilke tiltak kan du selv gjøre for å møte kreft eller unngå å bli rammet?  

På konferansen vil du få vite mer om:

-Ny forskning som gir ny innsikt i hva som egentlig skaper kreftceller.

-Hvordan de fleste kroniske sykdommer kan være kroppens svar på underliggende toksiske tilstander på cellenivå.  

-Hvordan kroppens selvregulerende systemer påvirkes av kosthold, levesett, miljøgifter, stråling, stress og traumer, m.m. 

-Hvordan tarm og mikrobiom henger nært sammen med metabolsk inflammasjon (betennelse) og immunsvikt.

-Hvorfor det er behov for et medisinsk paradigme-skifte i synet på kreft og kroniske sykdommer.

-Hvordan nye helhetlige behandlingsmetoder kan kombineres med tradisjonell medisin. 

-Hvorfor det er behov for å utdanne flere innen biologisk medisin (biopater), og hvordan komplementær medisin kan reguleres.

-Hvordan du selv kan redusere sjansen for kreft og kronisk sykdom, eller øke muligheten for bedre tilfriskning med mindre skader hvis du er syk.

Du møter også flere sterke historier om hvordan komplementære behandlinger har bidratt til friskmelding fra «uhelbredelig» kronisk sykdom. 

Velkommen til en unik konferanse som vil gi deg ny kunnskap og innsikt i en sykdom som rammer alt for mange. 

Les hele saken her.