Per Bjønnes Kristiansen, født 21.12.1950, døde fredag 26. november 70 år gammel. 

Han var takknemlig for å få tre fine år etter at kreft plutselig rammet ham. Helt frem til sine siste dager hadde han et varmt engasjement for Kostreform, men døden kom mye tidligere enn han og vi andre hadde trodd.

Han kom inn i Kostreform i 2014. Ved kostendring var han kvitt smerter og tretthet som sykdom hadde gitt han. Som den samfunnsbevisste og inkluderende personen han var, ville han bidra til at flere fikk kunnskap om den helbredende kraft av riktig mat, og han la ned en stor innsats for at Norge skulle få en friskere befolkning.

Han var bla. hjernen bak «Nordisk ernæringskonferanse», som er blitt en stor og faglig sterk konferanse som vil bli videreført i hans ånd. Han likte best å ha rollen man ikke så, sørge for at alt gikk på skinner og la til rette for at alle andre kunne skinne. Han var alltid raus og inkluderende.

Han var leder i Kostreform fra 2016 til 2021. Med hans engasjement, kreativitet og organisatoriske evner løftet han Kostreform fra en organisasjon som tapte medlemmer hver dag, til en organisasjon i god vekst.

Vi som har sittet i styret sammen med han, har hatt stor glede av hans måte å lede organisasjonen på. Han hadde en utrolig evne til å knytte kontakter med alle slags folk. Hans måte å kommunisere på, både muntlig og skriftlig var en gave. Hans trygge og inkluderende måte å legge frem viktige saker på, gjorde at Kostreform har blitt godt synlig i det helsepolitiske Norge.

Vi er takknemlig for hva han har bidratt med i vår organisasjon. Vi i styret skal fortsette vår jobb, slik han ville gjort. 

Vi vil minnes ham med kjærlighet og varme.

Vi lyser fred over hans minne.

Styret i Kostreform for bedre helse

samt Sofie og Erik Hexeberg