Her kan du se Dag Tveitens foredrag
på Nordisk Ernæringskonferanse 2023 med tittel:
Kan opioide peptider fra gluten og melk forklare Tarm-Hjerne sammenheng?

Se videoen av foredraget her…