Her kan du se Jarmo Hörkkös foredrag
på Nordisk Ernæringskonferanse 2023:
«Lavgradig inflammasjon påvirker helsen– hva kan vi gjøre?» 

Se hele foredraget her…