Årsaksrettet medisin skal bygge bro mellom skolemedisin og komplementær medisin. Dette vil gi pasienter et mye bedre helsetilbud enn i dag, sier Tove Marcussen Traheim som er konferansier på Nordisk Ernæringskonferanse.
På konferansen får du høre flere som forteller som sine erfaringer med å kombinere det beste fra begge hold.

Les mer om Nordisk Ernæringskonferanse her