Er det i Bergen det skjer? Simon Nitter Dankel er forsker ved Haukeland sykehus, førsteamanuensis ved Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen.   

Han er særlig opptatt av ernæring og har bidratt til banebrytende studier og fått flere artikler publisert i internasjonale fagtidsskrifter. 

Se hele det interessante foredraget her