Mange av oss ønsker å leve lange, lykkelige og friske liv. Likevel kan det være forvirrende å finne den beste måten å oppnå dette på, fordi studier ofte ser på enkeltelementer ved kostholdet og livsstilen – uten å se på helheten.

Les hele saken her…