Inflammasjon forårsaker en rekke plager og sykdommer, og er en trussel mot god helse.

Les hele artikkelen her.