Hovedtemaet er:
Hva kan du gjøre for selv å få det bedre fysisk og psykisk, med mat og bedre vaner som verktøy?
Noe av det viktigste for vår psykiske helse er god fysisk helse.
Videre er noe av det viktigste og mest konkrete vi kan gjøre for å oppnå bedre fysisk helse er god kvalitet på maten vi spiser.

Webinaret holdes av Simen Løseth
Simen Løseth er lege og går spesialisering i psykiatri. For tiden jobber han på en psykiatrisk poliklinikk på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Simen har lidenskap for ernæring og helhetlig helse.
Han sprer kunnskap gjennom nettsiden bedrementalhelse.no og Instagramprofilen/tiktokprofilen @ernaeringspsykiater.

Se opptaket her…