Inflammasjon er en trussel mot god helse. Det er derfor viktig å unngå matvarer som fremmer inflammasjon i kroppen. Eliminer all mat du reagerer på, det vil si mat du enten er allergisk eller intolerant mot. Hvis du usikker på eller du har mistanke om at du reagerer på noen matvarer, ta kontakt med en Ernæringsterapeut. Vedkommende vil hjelpe deg til å finne ut av dette. I forrige artikkel kunne du lese om hvilke matvarer som fremmer inflammasjon. I de to neste artiklene fortsetter jeg med samme tema – altså om pro-inflammatoriske matvarer som du bør unngå.

Les hele saken her.