Jeg skammer meg noen ganger over den overfloden vi lever i. Vi handler mat i store mengder, og ifølge de som måler slikt, kaster vi en fjerdedel av den. Den statistikken vil jeg ikke bli en del av! Så, istedenfor å kaste, lager jeg jeg «restekjærlighet og tryllemat» !

Les hele saken her.