20% av alle barn i Norge har en eller flere livsstilssykdommer