Dag Viljen Poleszynski forteller i dette foredraget mye om hvordan vi kan bruke vitamin C i uoversiktlige tider som dette.

Kostreforms medlemmer kan se hele foredraget her.