Hva kan du gjøre for selv å få det bedre fysisk og psykisk, med mat og bedre vaner som verktøy? Det vil Simen Løseth svare på under webinaret 29. mai kl. 18:00.
Dette webinaret er åpent for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer i Kostreform.

Mer info og påmelding her…