At fiber er bra for oss, vet de aller fleste. Men en ny studie publisert i Nature/Science viser at mennesker i den vestlige verden er i ferd med å «miste» mikrobene som vi er avhengige av for å kunne nyttiggjøre oss av fiberet.

Les hele saken her…