Kostreform og Mat & atferd slår seg sammen

Både medlemmene og styrene i Kostreform og pasientforeningen Mat & atferd har sett at vi har mange felles interesser, at arrangement hos den ene like gjerne kunne vært arrangert av den andre. Så hvorfor to foreninger? En felles forening gir større samfunnspolitisk gjennomslagskraft.

Nordisk Ernæringskonferanse 2023 – Alesio Fasano

Her kan du se Alesio Fasanos foredrag på Nordisk Ernæringskonferanse 2023 hvor han presenterer mikrobiomets rolle i sykdommer som tarmbetennelsessykdommer, fedme, nevrologiske tilstander, autoimmune sykdommer og kreft

Reduser søtsug -Tips 7

Det er mange årsaker til søtsug og mange ting du kan gjøre for å redusere søtsuget. I dag er det det 7. og siste tipset og det handler om hvordan du kan hjelpe dopaminproduksjonen i kroppen.

Reduser søtsug – Tips 6

Det er mange årsaker til søtsug og mange ting du kan gjøre for å redusere søtsuget. I dagens tips ser vi på hvilken påvirkning stress har.

Reduser søtsug -Tips 5

Det er mange årsaker til søtsug og mange ting du kan gjøre for å redusere søtsuget. I dagens tips ser vi på alternativ søtning.

Reduser søtsug -Tips 4

Det er mange årsaker til søtsug og mange ting du kan gjøre for å redusere søtsuget. I dagens tips er det vann og salt vi ser på.

Reduser søtsug – Tips 3

Det er mange årsaker til søtsug og mange ting du kan gjøre for å redusere søtsuget. I dag fokuserer vi på tips 3 av 7 og det handler om bevegelse.

Reduser søtsug – Tips 2

Det er mange årsaker til søtsug og mange ting du kan gjøre for å redusere søtsuget. I dag fokuserer vi på tips 2 av 7.